Právě hraje

Právě dohrálo

Právě vysílá 20:00 - 23:58

Pop - Rockový večer

Měníme se na RÁDIO OTAVA

RÁDIO BLATNÁ, čeká velký krok!

Rozhlasová regionální stanice se změní, v životě každého projektu přichází čas odvážných kroků, ten čeká i komerční rozhlasovou stanici RÁDIO BLATNÁ.

Rozhlasová stanice ohlašuje přípravu změnu v označení programu, z RÁDIA BLATNÁ se stane RÁDIO OTAVA.

A proč dochází k tak velké změně, vysvětluje Josef Týc, který za celým projektem od začátku stojí.

RADIO BLATNÁ začínalo jako malá internetová stanice, která se pozvolna rozšířila na FM pásmo ve svém „rodném městě“, na kmitočtu 89,7 MHz. Neustále jsme na rozvíjení rozhlasové stanice pracovali a podařilo se nám vybudovat další vysílač a značně rozšířit pokrytí i zásah obyvatelstva, v současné době tak pokrýváme i velkou část Písecka na kmitočtu 92,2 MHz a přiblížili jsme se k území v našem kraji, které se v minulosti označovalo jako „Prácheňsko“. Malými krůčky, tak oživujeme regionální stanici pro tento kraj.

Značka RÁDIO BLATNÁ, se hodně zapsala do mediálního světa a zanechala a zanechává v něm svojí stopu. V současné době, kdy mnoho regionálních stanic zaniklo a přešlo pod velké mediální reklamní hráče a většinou šíří „centrální program z Prahy“. Naše rádio, jde směrem nezávislé regionální stanice. Díky zvětšení pokrytí, již současné označení programu v dlouhodobém horizontu nelze udržet, i když „Blatná“ je srdcová záležitost, v dnešní době působí hodně lokálně a již nevystihuje region, na který je vysílání zaměřeno a tím je právě „Prácheňsko“. Hledat nové označení programu bylo velice obtížné, nabízelo se samozřejmě použít přímo název Rádio Prácheň, to ovšem by nebylo vhodné, vzhledem k tomu, že tato rozhlasová stanice, zde v minulosti působila. Proto jsme hledali název, který by „Prácheňsko“ vystihl a tím je OTAVA, což je řeka, jejíž povodí se zhruba shoduje s „Prácheňskem“ a kterou zná každý.

A proč tedy RÁDIO OTAVA:
  •  označuje větší region, než Blatná, evokuje v posluchačích větší pokrytí signálem
  •  dokáže lépe oslovovat posluchače, reklamní trh, nabízet větší mediální spolupráci
  •  není spojované s konkrétním městem
  •  řeka Otava, to jsou vlny – a rozhlasové vysílání je s vlnami spojeno, tedy jako elektromagnetické vlnění
  •  Otava je od pradávna spojována s „Prácheňským krajem“

I když jsme si jistí, že nové označení, může negativně zapůsobit na „blateňáky“, věříme, že i oni ocení vývoj rozhlasové stanice vysílající z jejich města růží - Blatné, pod novým označením programu RÁDIO OTAVA.
Ke změně názvu v současné době připravujeme veškeré potřebné kroky, po jejich časové posloupnosti, dojde ke změně názvu.
Se změnou názvu, nedojde ke změně, programu, spolupráce, partnerství apod., nemění se majitel, měníme „jen“ název, ujišťuje Josef Týc.
www.radiootava.cz

Píší o nás:
RADIO TV
DIGITÁLNÍ RÁDIO
LUPA - DIGIZONE
MEDIÁŘ