Právě hraje

Právě dohrálo

Právě vysílá 06:00 - 09:00

Ranní mix

Představíme obec Hvožďany

Blatenská siesta, vás vezme do obce Hvožďany.

Obec Hvožďany leží na úpatí jihozápadních Brd v nadmořské výšce 533 m. Poloha Hvožďan na trojmezí krajů Středočeského, Plzeňského a Jihočeského měla vždy vliv na jejich správní začlenění. Historicky byly součástí Prácheňského kraje, poté do roku 1960 byly součástí okresu Blatná v Plzeňském kraji a v současnosti příslušíme do Středočeského kraje jako jedna z jeho nejvzdálenějších vesnic. Správní území obce o rozloze 49,73 km2 řadí Hvožďany mezi největší správní území na Příbramsku. V současnosti zde žije 762 trvale hlášených obyvatel. Na Příbramsku tak patřím mezi obce s nejmenší hustotou zalidnění na Příbramsku. Samotné Hvožďany tvoří přirozenou "střediskovou obec", a to nejen pro vlastní místní části, ale i pro vesnice jako je Tisov či Březí ze sousedního Jihočeského kraje.

O Hvožďanech si budeme povídat se starostkou Markétou Bálkovou, probereme život v obci, kulturu a také prozradíme co zajímavého se chystá :).

Vysíláno 28.2.2020