Právě hraje

Právě dohrálo

Právě vysílá 10:00 - 12:00

Dopolední mix

Papoušci
ARA ZELENOKŘÍDLÝ


Ara chloroptera/chloropterus)
TŘÍDA: ptáci
ŘÁD: papoušci
ČELEĎ: papouškovití
DÉLKA TĚLA: 65 – 93 cm (s ocasem)
ROZPĚTÍ KŘÍDEL: 100 – 125 cm
HMOTNOST: 1,1 – 1,7 kg
DÉLKA ŽIVOTA: 70 – 80 let
VÝSKYT: Hojně se vyskytuje v tropických lesích na severu a středu Jižní Ameriky.

ZPŮSOB ŽIVOTA:
ve volné přírodě žijí ve skupinkách čítajících nejčastěji 6 – 12 jedinců
často se zdržují ve společnosti dalších druhů papoušků, jako jsou například ary ararauny nebo ary arakangy
téměř veškerý čas tráví na vrcholcích stromů, kde se cítí bezpečně
strava se skládá především z různých druhů ořechů, semen, bobulí, zeleně a zralého ovoce
často pozřou i písek či hlínu pro neutralizaci kyselin z ovoce
v tropických a subtropických oblastech dozrávají plody jednotlivých stromů v různou roční dobu, takže ptáci mají po celý rok zajištěn dostatek potravy

ROZMNOŽOVÁNÍ:
svá hnízda si staví v nejvyšších částech stromů, nejčastěji palem
na stavbu hnízda vyhledávají především dutiny stromů
občas zahnízdí i na útesech
samice snáší 1 až 3 vejce
inkubační doba je 28 dní
mláďata se líhnou slepá a holá
pohlavní dospělosti ara zelenokřídlý dosahuje v 8. roce života

ZAJÍMAVOSTI:
po aře hyacintové je to největší papoušek z rodu arů
jejich ocas je stejně dlouhý jako jejich tělo
jejich silné zobáky snadno rozlousknou skořápky ořechů
žijí v párech, které se neodlučují ani v době, kdy v hejnech létají za potravou
dospělí ptáci se mezi sebou dorozumívají hlučnými skřeky
v současné době pro něj představuje největší hrozbu vymítání jeho přirozeného biotopu, vybíjení dospělých ptáků pro maso a pera a vybírání mláďat z hnízd pro oblíbený domácí chov

KAKADU MOLUCKÝANGLICKY: MOLUCCAN COCKATOO
TŘÍDA: ptáci
ŘÁD: papoušci
ČELEĎ: kakaduovití
DÉLKA TĚLA: 50 – 52 cm
ROZPĚTÍ KŘÍDEL: 96 – 106 cm
HMOTNOST: 780 – 1 100 g
DÉLKA ŽIVOTA: 60 – 70 let
STUPEŇ OHROŽENÍ V PŘÍRODĚ: druh zařazený v celosvětovém seznamu CITES; dle kategorizace IUCN charakterizován jako zranitelný druh
VÝSKYT: endemicky na ostrovech Ceram, Saparua, Haruku a Amboina (Molucké ostrovy – Indonésie)

ZPŮSOB ŽIVOTA:
v době hnízdění žijí v párech, později se sdružují do velkých hejn
zdržuje se hlavně v pobřežních oblastech, lze jej zastihnout i ve vnitrozemských horách do výšky 1 000 m. n. m.
pochutnávají si s oblibou na kokosovém mléku, živí se larvami hmyzu, různými bobulemi, semeny, plody a ořechy

ROZMNOŽOVÁNÍ:
samice snáší 2 – 3 vejce, která se klubou po 29 – 30 dnech
hnízdí v dutinách stromů
na sezení i výchově mláďat se podílejí oba rodiče
mláďata opouštějí hnízdo po 8 – 9 týdnech

ZAJÍMAVOSTI:
vyniká svým mohutným zobákem, který používá k rozlouskávání semen
samci mohou být velmi agresivní, zvláště v době toku a hnízdění, kdy mohou napadat i samice
kakadu molucký je ohrožen nadměrným lovem, a proto je přísně chráněn
zařazen do CITES přílohy A a zapojen do programu EEP (Evropský záchovný program)