Právě hraje

Právě dohrálo

Blatenská siesta - Švihov

Hrad Švihov nechal zbudovat na konci 15. století královský sudí Půta Švihovský, jeden z nejvýznamnějších mužů rodu Rýzmberků. Obratně se pohyboval na dvoře krále Vladislava II. Jagellonského a nabyl nemalého vlivu a majetku. Kromě hradu Švihova připojil Půta k rýzmberskému panství také hrady Rábí, Horažďovice a Prácheň. Od krále jako zástavu za půjčení jistého finančního obnosu dostal do vlastnictví také Roudnici nad Labem v Severních Čechách nebo knížectví Kozelské ve Slezsku. /zdroj: www.hradsvihov.cz /

Na hrad vás pozveme v další Blatenské siestě a to přímo poutavým vyprávěním kastelánem hradu Lukášem Bojčukem.

Vysíláno: 3.7. 2020