Právě hraje

Právě dohrálo

Právě vysílá 01:00 - 05:00

Noc plná snů

ANROS

Jsme členy Asociace nezávislých rádií - ANROS

Účel a poslání asociace:
a) usilovat o rozvoj rozhlasového vysílání v České republice,
b) prosazování nezávislého šíření informací a žánrové pestrosti rozhlasového vysílání,
c) podporovat neziskové, začínající, komunitní a menšinové rozhlasové projekty,
d) vstup do mezinárodních organizací souvisejících s provozem rozhlasového vysílání a prosazování v nich zájmy a názory členů Asociace,
e) usilování o vytváření potřebných podmínek k provozování rozhlasového vysílání v České republice, prostřednictvím různých technických platforem (digitální, terestrické, internet, TKR a další)
f) popularizace a propagace soukromého rozhlasového vysílání a činnost Asociace i jejích členů v České republice i v zahraničí,
g) pořádání školení, seminářů a dalších obdobných akcí,
h) účastnit se na domácích i zahraničních konferencích, festivalech, veletrzích a jiných podobných událostech,
i) navazování kontaktů, spolupráce a výměna zkušeností s domácími i zahraničními institucemi a dalšími subjekty, které působí ve stejné nebo obdobné oblasti a neprodleně informuje své členy o získaných poznatcích,
j) podporovat svou činností rozhlasový reklamní trh v České republice,
k) podporovat průzkumy poslechovosti a usilovat o provádění průzkumů poslechovosti i do budoucna

https://anros.cz/